Narodil som sa 29.4. 1986 v Trnave. Pochádzam z učiteľskej rodiny.  Začiatok svojho života som strávil v obci Madunice, kde som vyrastal a získal k tejto obci vrúcny vzťah. Neskôr, keď som začal navštevovať základnú školu sme sa s rodinou presťahovali do Hlohovca, kde som strávil dvadsať rokov. Po štúdiu na základnej škole som vyštudoval Strednú priemyselnú školu stavebnú v Trnave. Po štúdiu som pracoval ako vedúci predajne podlahových krytín, neskôr ako predajca kníh v kníhkupectve. Potom som skoro tri roky pracoval v gastronómii a dnes sa živím ako živnostník a novinár.

Už v mladom veku som sa stal, alebo skôr som zistil, že som národovcom. Už na základnej škole sa vo mne vyvinul zmysel pre spravodlivosť a ak sa niekomu dialo príkorie, vždy som sa staval proti autoritám, ktoré toto príkorie páchali. Považujem sa za vizionára, revolucionára a na riešenia súčasných problémov sa pozerám netradične. Mnohokrát som pre svoje netradičné postoje kritizovaný, pretože vybočujem z vyjazdených koľají a mnohokrát vstupujem na polia, na ktorých doteraz nik nebojoval. Som zástancom progresívneho nacionalizmu – národnej avantgardy, teda považujem za potrebné využívať moderné metódy, ako získať priaznivcov pre našu vec a bojovať so systémom. Niektorými som nenávidený za to, že ostro kritizujem pomery v súčasnom národnom hnutí, pretože sa staviam proti strate zásadovosti, proti spiatočníctvu a proti primitivizmu, či iným neduhom v národnom hnutí. Mojim najväčším vzorom a zároveň i ideovým učiteľom je Ľudovít Velislav Štúr. V mnohom ma ale inšpirujú i ďalšie osobnosti zo Štúrovskej družiny ako Jozef Miloslav Hurban, Janko Kráľ, Samo Chalupka. Zo zahraničných osobností ma najviac ovplyvnili José Antonio Primo de Rivera, Corneliu Codreanu a ďalší.

Do Slovenskej pospolitosti som vstúpil ešte počas štúdia na strednej škole v roku 2004. Odvtedy v nej pôsobím až dodnes. Pre človeka s mojimi názormi a razenia bola Slovenská pospolitosť jedinou možnosťou, pretože vždy bola a je jedinou skutočne revolučnou silou na Slovensku. Získal som tak druhú rodinu, kamarátov, na ktorých sa vždy môžem spoľahnúť. Našiel som v nej spolubojovníkov a ľudí, z ktorými zdieľam svoje názory. Bolo mi veľkou cťou, že ma v roku 2012 zvolili Vodcom Slovenskej pospolitosti. Od môjho zvolenia sa SP pretransformovala na modernú a akcieschopnú organizáciu, ktorá sa stala skutočnou národnou avantgardou na Slovensku.

Niektorí o mne hovoria, že som všestrannou osobnosťou. Možno sa to tak dá i povedať, pretože sa venujem mnohým veciam. Zaujímam sa o filozofiu, históriu, literatúru, hudbu i o pôvodné slovenské a slovanské tradície a zvyky. Svoje postoje, poznatky, či filozoficko – politické úvahy uverejňujem už niekoľko rokov a to hlavne na internetových stránkach Slovenskej pospolitosti, na mojom blogu, alebo v časopisoch Prúty a Budíček!, ktoré vydáva Slovenská pospolitosť. Som šéfredaktorom obidvoch týchto časopisov. Som členom slovenskej folk – metalovej kapely Parom, kde hrám na flautu a ľudové nástroje. Dosť času mi zaberá i tvorba počítačovej grafiky. Som rodnovercom a členom jednej rodnovereckej občiny. Som i členom Slovenského červeného kríža a organizátorom zbierok sociálne slabým občanom, či našim bratom na Kosove. Mnohokrát organizujem koncerty, spoločenské, či kultúrne udalosti, prednášky, demonštrácie a podobne. Snažím sa podporovať umelcov, hudobné skupiny, či iniciatívy, ktoré dávajú zmysel.