Tretia strana mince

tretia cesta

Opýtaj sa človeka: „Koľko strán má minca?“. Drvivá väčšina odpovie, že „Dve“. Veď napokon, i staré slovenské príslovie vraví – každá minca má dve strany. Myslí sa tým to, že vždy sú na rovnakú vec dva názory. Ja však budem v tomto článku písať o špecifickom type človeka, ktorý je mentálne i duchovne na inej úrovni než väčšina súčasnej spoločnosti. O tomto type človeka som už písal v predošlom článku o voľbe menšieho zla. Tento vzácny typ človeka som nazval idealistom, človekom ducha, človekom, ktorý žije pre vyšší princíp. A tento typ nesúhlasí s tým, že každá minca má dve strany.

V článku o menšom zle sme si zhrnuli, že zvláštny typ človeka vo svojom rozhodovaní nie je stádovitý a nerozhoduje sa na základe príklonu k väčšine, dokonca stúpa ešte vyššie a mnohokrát volí  tak, že je v absolútnej menšine, mnohokrát zatracovaný a očierňovaný. Rozhoduje sa vždy v súlade so svojim presvedčením a svedomím.  Svoje rozhodnutie nemení ani pod vplyvom vonkajších faktorov, či tlakov spoločnosti. V tomto článku si rozoberieme spôsob, ako sa tento človek dostáva k rozhodnutiu, teda k ceste, ktorú prejde, aby sa rozhodol správne.

Poďme sa ale na mincu pozrieť bližšie. Má stranu A a stranu B, to je hneď každému jasné. Drvivá väčšina ale svoje pozorovanie v tomto bode skončí, pretože myseľ má spútanú konformitou. Ale človek nášho typu v pozorovaní pokračuje, pretože inštinktívne vie, že pravda je mnohokrát na prvý pohľad neviditeľná. Človek nášho typu je totiž nekonformný a myslí mimo vzorcov zaužívaného myslenia, jeho myseľ je otvorená a prijíma všetko, čo je k rozhodnutiu potrebné. Takýto človek skúma ďalej a zbadá, že staré porekadlo neplatí a minca má i tretiu stranu, stranu C, teda hranu. I tu možno spozorovať metaforu. Pohybovanie sa na hrane je nepohodlné, veľa krát i nebezpečné a výberom hrany, teda tretej strany sa automaticky náš typ človeka stáva nepriateľom zástancov strany A, i strany B, pretože je v príkrom rozpore. Dôkazom, že minca má i tretiu stranu je to, že sa dá ľahko postaviť na svoju hranu. Táto poloha je však veľmi vratká a to je i výber tretej strany a názorový pohyb po hrane. Ak si človek vyberie tretiu stranu mince, tak sa po hrane musí pohybovať rozhodne a priamo, nemôže už váhať medzi stranou A a B, pretože by ľahko stratil rovnováhu a tým pádom by sa už nedržal strany pravdy, sklamal by svoje svedomie, svoje presvedčenie. Minca by spadla buď na stranu A, alebo B.

Prečo dochádza k hľadaniu tretej strany? Svojho času sme zmýšľali o rozhodovaní sa medzi väčším, či menším zlom. Vtedy sme si popísali, že skutočný idealista, teda človek nášho zvláštneho typu nevolí v tomto prípade ani jednu z možností, pretože i menšie zlo je zlo. Idealista ale nerezignuje, neostane pasívny a preto hľadá inú voľbu, ktorá by nebola voľbou zla, ale dobra. Väčšina ľudí, ale túto tretiu stranu nehľadá a zmieri sa s voľbou menšieho zla, pretože nevidí tretiu stranu mince, ale ani vidieť nechce, pretože ako sme si napísali vyššie, pohyb po hrane je namáhavý a ťažký. Preto sa väčšina zmieri s úlohou ovce a pridá sa na stranu A, alebo B, teda väčšieho, či menšieho zla. Idealista sa ale nikdy nepridá k stádu, pretože jeho myseľ je za každých okolností slobodná, nikdy sa nepodriadi zlu, nikdy nerezignuje a vždy aktívne vystupuje za pravdu. Preto ak nastane situácia, kedy väčšina ľudí volí menšie, či väčšie zlo, idealista týmito možnosťami opovrhne a púšťa sa do bádania, do boja o nájdenie tretej strany. Tým pádom sa stáva človekom, ktorý sa začne pohybovať mimo stáda, mimo systému, ktorý zotročuje myseľ. Stáva sa skutočne slobodným človekom, človekom ducha. Všetky možnosti, ktoré sa nenachádzajú na hrane sú možnosťami, ktoré nám ponúka Systém, ktorý nás zbavuje slobody myslenia i fyzickej slobody. A je jedno, či je to strana mince A, alebo B, obe možnosti nám ponúka systém a voľbou týchto dvoch možností systém iba posilňujeme. Preto hľadanie tretej strany mince je skutočne revolučným činom a súčasťou duševnej revolúcie, ktorá má za cieľ vytvoriť typ nového človeka, o ktorom píšeme.

Neochota, lenivosť, alebo mnohokrát i hlúposť stádovitého typu ľudí zapríčiňuje, že títo ľudia nikdy nenájdu tretiu stranu mince a tým vzniká ich čiernobiely pohľad na svet a tým i polarizovanie spoločnosti a neustály konflikt medzi ľuďmi, ktorý vyhovuje systému, ktorý nás ovládol. Takýchto ľudí vidí náš typ človeka ako zástancov jedného, či druhého zla, menšieho, či väčšieho. Ale nie sú jeho nepriateľmi, oveľa dôležitejšie je pre neho, aby poskytol pomoc týmto ľuďom, pokiaľ je to možné. Dôkazov čiernobieleho videnia sveta je v dnešnej spoločnosti neúrekom. Každým dňom je ich čoraz viac. A na tomto mieste by už bolo potrebné, aby sme si takéto príklady spomenuli. Každý, čo dnes kritizuje kapitalizmus je v očiach mnohých komunistom. Každý, čo kritizuje Putina je Obamov agent a naopak. Každý, kto podporoval revolúciu na Ukrajine je židovský prisluhovač. Kto kritizuje americký imperializmus je fašista. Ten, kto kritizuje politiku Izraela je antisemita. Každý, kto kritizuje Ruskú federáciu je nepriateľ Slovanstva. Každý zástanca tretej strany je dnes nepriateľom zástancov strany A i strany B vo všetkých dôležitých otázkach. A tak vznikajú rôzne paradoxy a dávajú sa nálepky, ktoré by doteraz boli absurdné.

V tomto článku sme si popísali, že tretia strana mince naozaj existuje, popísali sme si, ako ju nájsť a čo všetko obnáša kráčanie po hrane tejto tretej strany. Predstavili sme si aj charakterové rysy onoho zvláštneho typu človeka tretej strany, teda človeka mysľou slobodného, ktorý je nekonformný a neriadi sa podľa vzorcov bežného myslenia, ktoré nám diktuje súčasný Systém. Slovenská pospolitosť je združením ľudí tohto typu. Vydali sme sa kráčať po hrane, preto sme sa stali nepriateľom zástancov strany A i strany B. Ukázalo sa to najmä v poslednom období, kedy sme boli mnohokrát kritizovaní za naše postoje. Táto kritika ale plynie z nepoznania nášho náhľadu na svet, najmä od ľudí stádovitého typu, ktorých sme si popísali tiež v tomto článku. Mnohokrát nám títo ľudia vyčítali niečo, čo sme nikdy nepovedali, či nespravili. To pramenilo hlavne z ich čiernobieleho pohľadu na svet. Preto si v budúcom článku popíšeme naše hľadanie a nájdenie tretej strany mince v dôležitých momentoch, ktoré rezonovali v nedávnej minulosti, či ešte stále rezonujú našou spoločnosťou. Tu už na to nie je miesto.

Jakub Hromoslav Škrabák

Sorry, comments are closed for this post.